DIENSTEN

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

HD VIDEO-INSPECTIE

Massop Inspecties BV is gespecialiseerd in het uitvoeren van weginspecties vanaf HD-videobeelden. 
 

Vandaag de dag is deze manier van inspecteren geaccepteerd en biedt het vele mogelijkheden voor inspecteur en beheerder. Ook in het kader van veiligheid is deze inspectie uitermate geschikt. 


Scrol naar beneden voor meer informatie over de inspecties door middel van beeldanalyse.

Benieuwd naar de mogelijkheden van deze inspectie?  Neem vrijblijvend contact op.

INSPECTIE

- Globale visuele Weginspectie 
- Gedetailleerde visuele weginspectie 
- Klein onderhoud inspectie
- Inspecties vanaf HD videobeelden 
- Globale visuele inspectie België OCW
- Globale visuele inspectie DWW- methode (inclusief bepaling restlevensduur)
- Kunstwerken inspectie
- Inspectie straatmeubilair, bebordingen en wegmarkering

INVENTARISATIE

- In kaart brengen wegenareaal
- Opname objecten binnen de openbare ruimte

OVERIGE DIENSTEN

- Detachering
- Begeleiding weginspecteur 
- Controle inspectie
- Import export data verwerking
- Bijwerken beheerkaart

uitgebreide informatie diensten

INSPECTIE

Globale visuele weginspectie 
Snel en efficiënt informatie verzamelen over de conditie van het gehele wegennet ( CROW publicatie 146B) . Denk hierbij aan netwerkplanningen en begrotingen en het opstellen van kwaliteit overzichten. Ik heb voor de globale visuele inspectie ervaring met verschillende inspectie modules:

* obsurv (beheerprogramma van Sweco)

* gisib (beheerprogramma van Kiwa-Koac)

* arcgis

* qgis

* microview
* Geovisia
* kikker

De globale visuele inspectie in het veld, kan ik voor u te voet, fiets of vanuit een stapvoets rijdende auto uitvoeren.


Gedetailleerde visuele weginspectie 
Op projectniveau nauwkeurig vastleggen van de visuele conditie van de wegverharding. Deze wordt vaak voor specifiek doeleinden gebruikt. Denk hierbij aan

* Overdracht van wegen

* Arbitragezaken

* Verhardingsadviezen

* Vastleggen van nulsituaties

Klein onderhoud inspectie

Op structurele wijze kleine gebreken opsporen en vastleggen die in het lopende begrotingsjaar moeten worden gerepareerd. (Deze gebreken kunnen in de kaart worden geprikt met een omvangschade erbij, zodat de onderhoudsploeg gericht naar buiten kan om het te repareren.) Ook is het mogelijk om hier een foto aan te koppelen.


Inspectie vanaf HD videobeelden
Het globaal of gedetailleerd inspecteren van wegen en objecten vanaf HD videobeelden met de HORUS software. Deze inspectie leent zich vooral voor provinciale wegen, rijkswegen en eventueel wegen buiten de bebouwde kom. Het voordeel hiervan is dat het veiliger is voor de inspecteur, je hebt geen afzetting nodig en de beheerder heeft ten alle tijden zijn videobeelden op een harde schijf staan. 

Globale visuele inspectie wegen België (OCW-methodiek)
In 2016 heb ik in België mijn weginspectie diploma gehaald bij het OCW. Deze inspectie heeft hetzelfde doel als de globale visuele weginspectie zoals wij die in Nederland kennen. De inspectie methodiek wijkt af van CROW 146B

Kunstwerken inspectie
Het beoordelen op gebreken en vaststellen van een conditiescore (NEN 2767-4)

Inspectie straatmeubilair, bebording en wegmarkering
het in kaart brengen en controleren van kwaliteit en functie.


Het kan zijn dat u als beheerder aanvullingen heeft op een bepaalde inspectie. we kunnen dit samen met elkaar bespreken zodat u een inspectie op maat krijgt. 


INVENTARISATIE 

In kaart brengen wegenareaal
Als wegbeheerder wilt u niet alleen de kwaliteit maar ook de kwantiteit van uw areaal in beeld hebben. Ik kan uw beheerkaart bijwerken zodat deze weer up-to-date is.

Opname objecten binnen de openbare ruimte 
Ook andere objecten binnen de openbare ruimte kan ik voor u in kaart brengen.


OVERIGE DIENSTEN

Detachering
Het kan voorkomen dat u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft binnen uw organisatie. Ook voor detachering kunt u bij mij terecht.


Begeleiding weginspecteur
U wilt het weginspecteur diploma gaan halen en heeft wat begeleiding nodig. Of u heeft uw diploma net gehaald en wil wat praktijk ervaring opdoen. Dan kunt u samen met mij op pad gaan om het vak nog beter te beheersen. Ook voor een training in video-inspectie kunt u bij mij terecht. 


Controle inspectie 
Het kan zijn dat u twijfels heeft over een inspectie die uitgevoerd is op uw areaal. Ik kan voor u een controle uitvoeren op de wegvakken waar u als beheerder nog een second opinion over wilt hebben.


Import export data verwerking
De data die ik voor u verzamel moeten netjes opgeleverd worden. Ik zorg voor een export van de data waar de klant mee uit de voeten kan.


Basis voor duurzaam onderhoud

Neem contact op voor het bespreken van uw project. Ik help u graag verder.

VIDEO-INSPECTIE

In de loop der jaren heeft de manier van weginspectie grote veranderingen door gemaakt. Van tijden dat je met een schrijver op pad ging en alles vastlegde op papier, tot de nieuwste ontwikkelingen waarin zelflerende computers automatisch asfaltschades herkennen vanaf videobeeldmateriaal. 

Massop Inspecties is ook gespecialiseerd in het uitvoeren van weginspecties vanaf HD-videobeelden. Ongeveer 8 jaar geleden toen deze innovatieve manier van inspecteren nog in de kinderschoenen stond heb ik mijn eerste projecten al mogen draaien en kennis en ervaring opgedaan met het inspecteren van verhardingen door middel van beeldanalyse. Vandaag de dag is deze manier van inspecteren geaccepteerd en biedt het vele mogelijkheden voor inspecteur en beheerder. Ook in het kader van veiligheid is deze inspectie uitermate geschikt. 
 
Het filmpje laat zien hoe ik de gesignaleerde asfaltschade digitaal heb ingetekend in de Horus software. Vervolgens heb ik van deze ingetekende schades een export gemaakt van shapefiles. Deze shapefiles heb ik gekoppeld aan 100 meter wegvakken om de vertaling te kunnen maken naar globale inspectiecijfers. Dit kan een vertaling zijn naar CROW 146 of de DWW methodiek van rijkswaterstaat maar ook beeldkwaliteit CROW 380. 
Uiteindelijk heb ik een themakaart gemaakt in qgis waarin de wegvakken rood kleuren die op korte termijn aan onderhoud toe zijn.