Iedereen maakt dagelijks gebruik van onze openbare ruimte. Of je nou met de hond gaat wandelen in je buurt of je gaat met het openbaar vervoer naar je werk je hebt er mee te maken. Als de openbare ruimte van een goede kwaliteit is kan dit bijdragen aan de aantrekkelijkheid en uitstraling van een stad of gemeente. Maar ook aan de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Kortom goed gebruik en onderhoud van de openbare ruimte draagt bij aan de leefkwaliteit van de mens.

Om de openbare ruimte op het juiste kwaliteitsniveau te beheren is het van belang om jaarlijks inspecties uit te voeren om de staat van een weg of een object in kaart te brengen. Met de inspecties van  wegen en andere objecten binnen de openbare ruimte biedt MASSOP INSPECTIES beheerders de juiste gereedschap om duurzaam onderhoud uit te voeren op project niveau . De basis voor begrotingen en kwaliteit overzichten beginnen bij een nauwkeurig uitgevoerde inspectie.

Massop Inspecties heeft ruim 10 jaar ervaring met het nauwgezet 
uitvoeren van inspecties voor o.a. provincies, gemeenten, aannemers, advies en inspectiebureaus. wij zijn gecertificeerd in Nederland en België. 
Door onze kennis en ervaring is uw inspectie project bij ons in goede handen.
als validatie inspecteur voor het CROW kunt u erop vertrouwen dat wij hoogwaardige inspectie resultaten afleveren.