MASSOP INSPECTIES

Iedereen maakt dagelijks gebruik van onze openbare ruimte. Of je nou met de hond gaat wandelen, of met het openbaar vervoer naar het werk gaat; je hebt er mee te maken. Als de openbare ruimte van een goede kwaliteit is, kan dit bijdragen aan de aantrekkelijkheid en uitstraling van een stad of gemeente. Maar ook aan de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Kortom, goed gebruik en onderhoud van de openbare ruimte draagt bij aan de leefkwaliteit van de mens.BASIS VOOR DUURZAAM ONDERHOUD

Om de openbare ruimte op het juiste kwaliteitsniveau te beheren is het van belang om jaarlijks inspecties uit te voeren om de staat van een weg of een object in kaart te brengen. Met de inspecties van wegen en andere objecten binnen de openbare ruimte biedt MASSOP INSPECTIES beheerders het juiste gereedschap om duurzaam onderhoud uit te voeren op projectniveau. De basis voor begrotingen en kwaliteitsoverzichten begint bij een nauwkeurig uitgevoerde inspectie.